Informatie

Gecertificeerd Jobcoach                                                                                                                                        

Sinds 2001 heb ik een post HBO certificaat Jobcoach/Begeleid Werken. Als loopbaanbegeleider zoek ik een werkplek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het zijn vaak jongeren met een beperking en een Wajong uitkering  die gebruik maken van mijn begeleiding als Jobcoach naar passend werk en tijdens het (in)werken met als doel: het behouden van de betaalde baan. De begeleiding naar werk en persoonlijke ondersteuning vindt individueel plaats. De kosten van dit traject worden door het UWV betaald.

Register Jobcoach

DJK Coaching is sinds 2009 aangesloten bij de beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Korry Bos is door de vereniging gekwalificeerd als Register Jobcoach.

Gecertificeerd portfolio begeleider/assessor EVC

Het instrument EVC (Erkennen Verworven Competenties) biedt de mogelijkheid aan mensen om een portfolio samen te stellen waarin je kunt laten zien wat je in de loop der jaren aan werkervaring hebt opgedaan in betaald-of vrijwilligerswerk.